Info Srodowisko

   Dostęp do informacji o środowisku


Publicznie dostępny wykaz danych


 - Karty typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

 -Karty typu B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

 - Karty typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 - Karty typu D
Polityki, strategie, plany lub programy

 - Karty typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

 - Karty typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływań na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

 - Karty typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 - Karty typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia


www.powiatboleslawiecki.pl

© Powiat Bolesławiecki 2003-2010
Data powstania serwisu: 2003-08-11
Data ostatniej zmiany w serwisie: 2019-10-15
Data ostatniej aktualizacji bazy: 2017-11-15

Licznik odwiedzin:

odtwarzanie danych