Informacje
REJESTR DOKUMENTÓW

 •  ORG.272.1.1.2012 z dnia 2012-02-09  udostępniono: 2012-02-09
zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej ustalonej poniżej 200 000 euro oznaczonego numerem ORG.272.1.1.2012 na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

 •  WIZ.272.1.1.2012 z dnia 2012-01-20  udostępniono: 2012-01-20
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn."Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Iwinach - II etap".

 •  WIZ.272.1.14.2011 z dnia 2011-12-29  udostępniono: 2011-12-29
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dodatkowe roboty budowlane obejmujące wykonanie nowych odcinków kanalizacji ogólnospławnej oraz wymiany zatkanych odcinków rur kanalizacyjnych - zgodnie z trasą naniesioną na mapie do celów projektowych.

 •  ORG.272.1.8.2011 z dnia 2011-11-04  udostępniono: 2011-11-04
Starostwo Powiatowe zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Opracowanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej obrębów Lipiany i Nowa Wieś położonych w gminie Bolesławiec woj. dolnośląskie

 •  ORG.272.1.7.2011 z dnia 2011-10-28  udostępniono: 2011-10-28
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na lata 2012-2013

 •  ORG.272.1.9.2011 z dnia 2011-10-25  udostępniono: 2011-10-25
Powiat Bolesławiecki zaprasza do składania ofert w postępowaniu na na opracowanie dokumentacji projektowej I etapu w ramach zamierzenia budowlanego obejmującego remont i przebudowę budynku nr 12 przy ul. Armii Krajowej w Bolesławcu (I etap) i późniejszą, rozbudowę nowego budynku (II etap) na siedzibę administracji Powiatu Bolesławieckiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w tym zakresie.

 •  ORG.272.1.6.2011 z dnia 2011-10-12  udostępniono: 2011-10-12
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV, bez pakietów ubezpieczeń, w celu wykonania częściowego zadania pn. Zakup środków transportu dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

 •  WIZ.272.1.13.2011 z dnia 2011-10-07  udostępniono: 2011-10-07
Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż tablic informacyjno-promocyjnych i witaczy w ramach realizacji projektu pn, Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie.

 •  WIZ.272.1.10.2011 z dnia 2011-08-24  udostępniono: 2011-08-24
Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu

 •  WIZ.272.1.8.2011 z dnia 2011-08-08  udostępniono: 2011-08-08
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Bolesławieckiego oraz jednostek organizacyjnych w latach 2011-2014

 •  WIZ.272.1.7.2011 z dnia 2011-06-20  udostępniono: 2010-06-20
w sprawie wyboru banku do udzielenia kredytu w wysokości 2.870.000 złotych.

 •  WIZ.272.1.5.2011 z dnia 2011-05-23  udostępniono: 2011-05-27
Powiat Bolesławiecki ogłasza przetarg na opracowanie i publikacja insertów promujących ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie w gazecie ukazującej się na terenie Dolnego Śląska

 •  WIZ.272.1.4.2011 z dnia 2011-04-29  udostępniono: 2011-04-29
Powiat Bolesławiecki ogłasza przetarg na rozbudowę wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Iwinach -1 etap

 •  ORG.272.1.4.2011 z dnia 2011-04-21  udostępniono: 2011-04-21
Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg na usługi sprzątania pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Bolesławcu oraz terenów zewnętrznych w okresie od 20.05.2011r. do 31.05.2013r.

 •  WIZ.272.1.3.2011 z dnia 2011-04-18  udostępniono: 2011-04-18
Powiat Bolesławiecki ogłasza przetarg na opracowanie i emisja reklamy w Internecie w związku z realizacją projektu pn. Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie.

 •  WIZ.272.1.2.2011 z dnia 2011-03-28  udostępniono: 2011-03-28
Przetarg na: Opracowanie, wydanie i dostawa materiałów drukowanych: albumu promocyjnego, książki kucharskiej, folderów turystycznych oraz map turystycznych, w związku z realizacją projektu pn. "Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie"

 •  ORG.272.1.3.2011 z dnia 2011-03-18  udostępniono: 2011-03-18
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego klasy średniej, bez pakietów ubezpieczeń, w celu wykonania częściowego zadania pn. Zakup środków transportu dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

 •  WIZ.272.1.1.2011 z dnia 2011-02-15  udostępniono: 2011-02-15
Powiat Bolesławiecki ogłasza przetarg na Opracowanie, wydanie i dostawa materiałów drukowanych: albumu promocyjnego, książki kucharskiej, folderów turystycznych oraz map turystycznych, w związku z realizacją projektu pn. Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie

 •  nr 272.1.2.2011 z dnia 2011-02-09  udostępniono: 2011-02-09
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu ogłasza przetarg na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ramach projektu pn.SOS- szkoły otwartych szans- program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Bolesławieckiego prowadzących kształcenie ogólne .

 •  nr 18070-2011 z dnia 2011-02-09  udostępniono: 2011-02-09
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: roboty dodatkowe w zadaniu inwestycyjnym remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego- siedziby MDK w Bolesławcu przy ul. Teatralnej 1, polegające na montażu sufitów podwieszonych na parterze w holu i nad balkonami II i III piętra.

 •  ORG.272.1.1.2011 z dnia 2011-02-10  udostępniono: 2011-02-10
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

 •  RZP.345-1/11 z dnia 2011-01-11  udostępniono: 2011-01-11
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu ogłasza przetarg na Dozór i ochrona budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

 •  RZP-23/10 z dnia 2010-12-02  udostępniono: 2010-12-02
Powiat bolesławiecki ogłasza przetarg na usługę kompleksowego ubezpieczenia powiatu bolesławieckiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu

 •  RZP.21.10 z dnia 2010-11-26  udostępniono: 2010-11-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego - siedziby MDK w Bolesławcu, przy ul. Teatralnej - roboty dodatkowe

 •  RZP.345-19/10 z dnia 2010-11-26  udostępniono: 2010-11-26
Powiat bolesławiecki ogłasza przetarg na wykonanie archiwizacji dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla systemu ERGO Ośrodek w PODGiK Bolesławiec.


1 | 2| 3| 4|
liczba znalezionych dokumentów - 94 na - 4 stronach
Archiwum
• 1998-2002 - pierwsza kadencja• 2002-2006 - druga kadencja• 2006-2010 - trzecia kadencja

www.powiatboleslawiecki.pl

© Powiat Bolesławiecki 2003-2010
Data powstania serwisu: 2003-08-11
Data ostatniej zmiany w serwisie: 2019-10-15
Data ostatniej aktualizacji bazy: 2017-11-15

Licznik odwiedzin:

odtwarzanie danych