Telefony
Sekretariat Starostwa Powiatowegopokoj 14075 7323258
075 7323259
fax.075 7323250
Przewodniczący Rady Powiatupokój 18075 7351835
Biuro Rady i Zarządu Powiatupokój 19075 7351836
Sekretarz Powiatupokój 18075 7351837
Skarbnik Powiatupokój 10075 7351849
Rzecznikpokój 7b075 7351845
Pełnomocnik ds. inforacji niejawnych i ochrony danych osobowychpokój 1075 7351851
Zespół Radców Prawnychpokój 17075 7351834
Rzecznik Ochrony Praw Konsumentapokój 17075 7351834
Naczelnik Wydziałupokój 3075 7351841
Z-ca Naczelnikapokój 4075 7351845
Sprawy Administracyjnepokój 4075 7351876
Sprawy Organizacyjnepokój 12075 7351862
Inspektor BHPiS i PPOŻpokój 12075 7351838
Kadrypokój 7a075 7351840
Naczelnik Wydziałupokój 9075 7351848
Specjalista ds. Finansowychpokój 2075 7351847
Wynagrodzeniapokój 2075 7351847
Obsługa finansowo-księgowapokój 8075 7322003
Kierownikpokój 2075 7351846
Ewidencja i obsługa budżetupokój 2075 7351846
Kierownik biurapokój 705075 7351416
Promocjapokój 705075 7351416
Kierownik Referatupokój 1075 7351850
Biuro Referatupokój 1tel/fax 075 7351850
Naczelnik Wydziałupokój 610075 7351872
Z-ca Naczelnika/Przewodniczący ZUDpokój 713075 7351870
Kierownik Powiatowego -
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pokój 605

075 7351865
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnejpokój 607075 7351871
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnejpokój 608075 7326916
Kierownik Referatu -
Ewidencji Gruntów i Budynków

pokój 601

075 7351867
Ewidencja Gruntów i Budynków Obsługa interesantówpokój 609075 7351553
fax.075 7325678
Ewidencja Gruntów i Budynkówpokój 602075 7351868
Ewidencja Gruntów i Budynkówpokój 611075 7351869
Kierownik Referatu -
Mapy Numerycznej

pokój 604

075 7351873
Naczelnik Wydziałupokój 701075 7321302
Gospodarka Nieruchomościamipokój 702075 7351866
Gospodarka Nieruchomościamipokój 714075 7324036
Naczelnik Wydziałupokój 710075 7351878
Biuro Wydziałupokój 706 
Biuro Wydziałupokój 707075 7320956
Biuro Wydziałupokój 708tel/fax 075 7351415
Biuro Wydziałupokój 709075 7351877
Naczelnik Wydziałupokój 810075 7351858
Koncesje-Zezwoleniapokój 809075 7351859
Rejestracja Pojazdówpokój 804075 7351419
Rejestracja Pojazdówpokój 805075 7351854
Ewidencja Kierowcówpokój 811075 7351857
Biuro Obsługi Interesantaparter ok.nr 1075 7351418
Biuro Obsługi Interesantaparter ok.nr 2075 7351856
Naczelnik Wydziałupokój 801075 7351853
Z-ca Naczelnikapokój 813075 7351860
Geologia, Ochrona Przyrody i Atmosferypokój 802075 7326724
Gospodarka Wodno-Ściekowa i Leśnapokój 814tel/fax 075 7351861
Kierownik Referatupokój 711075 7351855
Biuro Referatupokój 712075 7351879
Naczelnik Wydziałupokój 6075 7351874
Z-ca Naczelnika Wydziałupokój 5075 7351852
Biuro wydziałupokój 5075 7351880
Biuro wydziałupokój 5075 7351852
Biuro wydziału - Kancelariapokój 5075 7326725
Przewodniczącapokój 105075 7353051
Obsługa składu orzekającegopokój 106075 7353051
Naczelnik Wydziałupokój 111075 6447988
Inwestycje, Fundusze unijne,pokój 111075 6447998
Zamówienia Publicznepokój 111075 6447998

www.powiatboleslawiecki.pl

© Powiat Bolesławiecki 2003-2010
Data powstania serwisu: 2003-08-11
Data ostatniej zmiany w serwisie: 2019-10-15
Data ostatniej aktualizacji bazy: 2017-11-15

Licznik odwiedzin:

odtwarzanie danych