Informacje
REJESTR DOKUMENTÓW

 •  WIZ.272.2.21.2011 z dnia 2011-11-15  udostępniono: 2011-11-15
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu I druku materiałów służących do promocji projektu pn. "Odkryj urok borów dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie bory dolnośląskie", współfinansowanego przez unię europejską ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013

 •  ORG. 272.2.5.2011 z dnia 2011-08-26  udostępniono: 2011-08-02
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: "Przeprowadzenie dwóch auditów nadzoru oraz recertyfikacji systemu zarządzania jakością w celu potwierdzenia jego zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu"

 •  ORG.272.2.4.2011 z dnia 2011-08-11  udostępniono: 2011-08-11
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: Zakup i implementacja portalu systemu informacji przestrzennej wraz ze szkoleniami związanymi z portalem systemu informacji przestrzennej w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.

 •  WIZ.272.2.9.2011 z dnia 2011-07-18  udostępniono: 2011-08-02
Powiat Bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: opracowanie scenariusza oraz produkcję filmów promocyjnych w ramach projektu pn. "Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie".

 •  WIZ.272.2.1.2011 z dnia 2011-06-03  udostępniono: 2011-06-03
Powiat Bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: usługę przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego siedziby MDK w Bolesławcu przy ulicy Teatralnej 1.

 •  ORG.272.2.2.2011 z dnia 2011-04-08  udostępniono: 2011-04-08
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu wyceny nieruchomości w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Bolesławieckiego w ilościach i specyfikacji podartych poniżej.

 •  ORG.272.2.1.2011 z dnia 2011-04-08  udostępniono: 2011-04-08
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na obsłudze geodezyjnej w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Bolesławieckiego oraz z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 •  WIZ.272.2.5.2011 z dnia 2011-03-30  udostępniono: 2011-03-30
Powiat Bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: opracowanie projektu i wykonanie mapy interaktywnej subregionu Bory Dolnośląskie w ramach projektu pn. "Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie".

 •  WIZ.272.2.3.2011 z dnia 2011-03-22  udostępniono: 2011-03-22
Powiat Bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: Kompleksowe opracowanie strony www dla projektu pn. "Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie".

 •  WIZ.272.2.2.2011 z dnia 2011-02-22  udostępniono: 2011-02-22
Powiat Bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: opracowanie projektu graficznego i wykonanie strony internetowej projektu pn. "Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie" wraz z zapewnieniem miejsca na serwerze, zakupem domeny internetowej oraz opieką autorską.

 •  ORG. 344-1/11 z dnia 2011-01-11  udostępniono: 2011-01-11
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest usługa publikacji materiałów prasowych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w bezpłatnym tygodniku, dystrybuowanym w co najmniej 3 gminach Powiatu Bolesławieckiego.

 •  ORG.344-21/10 z dnia 2010-12-10  udostępniono: 2010-12-10
Powiat bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji publikację artykułu promocyjnego na portalu internetowym o charakterze informacyjnym w związku z realizacją projektu pn. "Podpis elektroniczny, zakup sprzętu komputerowego, wielofunkcyjnego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu - E-urząd"

 •  ORG.344-20/10 z dnia 2010-12-10  udostępniono: 2010-12-10
Powiat bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji publikację artykułu promocyjnego w prasie w związku z realizacją projektu pn. "Podpis elektroniczny, zakup sprzętu komputerowego, wielofunkcyjnego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu - E-urząd".

 •  WIZ/347/12/10 z dnia 2010-11-05  udostępniono: 2010-11-05
Powiat Bolesławiecki do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: opracowanie i wykonanie kalendarzy ściennych na 2011 r., promujących subregion Bory Dolnośląskie, w związku z realizacją projektu pn. "Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie".

 •  ORG.344-18/10 z dnia 2010-11-03  udostępniono: 2010-11-03
Powiat Bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: wykonanie tablic pamiątkowych wraz z montażem oraz plakietek informacyjnych do oznakowania sprzętu komputerowego, w związku z realizacją projektu pn. "Podpis elektroniczny, zakup sprzętu komputerowego, wielofunkcyjnego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu - E-urząd" Projekt pn. "Podpis elektroniczny, zakup sprzętu komputerowego, wielofunkcyjnego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu - E-urząd" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku ("Społeczeństwo informacyjne"), Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych.

 •  WIZ/347/10/10 z dnia 2010-10-27  udostępniono: 2010-10-27
Powiat Bolesławiecki do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: Wykonanie tablicy pamiątkowej projektu pn. Przebudowa ulicy Karola Miarki i ulicy Żwirki i Wigury w Bolesławcu,

 •  WIZ/347/9/10 z dnia 2010-10-27  udostępniono: 2010-10-27
Powiat bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na wykonanie i montaż tablic informacyjnych.

 •  WIZ.347/8/10 z dnia 2010-10-12  udostępniono: 2010-10-12
Powiat Bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. Przebudowa ulicy Karola Miarki / ulicy Żwirki i Wigury w Bolesławcu,

 •  WIZ.347/7/10 z dnia 2010-09-06  udostępniono: 2010-09-06
Starosta Bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na opracowanie:"Koncepcji zmiany funkcji budynku warsztatu Zespołu Szkół Elektronicznych na Archiwum Państwowe".

 •  ORG.344-17/10 z dnia 2010-08-09  udostępniono: 2010-08-09
Powiat Bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na nadzór inwestytorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 60 w ramach zadania pn. "Moje boisko-Orlik 2012".

 •  ORG.344-15/10 z dnia 2010-08-09  udostępniono: 2010-08-09
Powiat Bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na nadzór inwestytorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 60 w ramach zadania pn. "Moje boisko-Orlik 2012".

 •  ORG.344-16/10 z dnia 2010-08-09  udostępniono: 2010-08-09
Powiat Bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na nadzór inwestytorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 60 w ramach zadania pn. "Moje boisko-Orlik 2012".

 •  ORG.344-14/10 z dnia 2010-07-23  udostępniono: 2010-07-23
Powiat Bolesławiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem oraz plakietek informacyjnych do oznakowania sprzętu komputerowego, w związku z realizacją projektu pn. "Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Pedagogicznej i Bibliotecznej w Bolesławcu", zgodnie z Zasadami Wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej NSS.

 •  ORG.344-13/10 z dnia 2010-07-07  udostępniono: 2010-07-07
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest "Badanie skażenia gleb metalami ciężkimi na terenie powiatu bolesławieckiego".

 •  PCPR/10/POKL/2010 z dnia 2010-05-25  udostępniono: 2010-05-25
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego


1 | 2|
liczba znalezionych dokumentów - 50 na - 2 stronach
Archiwum
• 1998-2002 - pierwsza kadencja• 2002-2006 - druga kadencja• 2006-2010 - trzecia kadencja

www.powiatboleslawiecki.pl

© Powiat Bolesławiecki 2003-2010
Data powstania serwisu: 2003-08-11
Data ostatniej zmiany w serwisie: 2019-10-15
Data ostatniej aktualizacji bazy: 2017-11-15

Licznik odwiedzin:

odtwarzanie danych