Informacje
REJESTR DOKUMENTÓW

 •  NR 55.IV/11 z dnia 2012-02-02  udostępniono: 2012-02-02
w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.

 •  NR 51.IV/11 z dnia 2011-12-01  udostępniono: 2011-12-01
w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu", "Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą zastrzeżone" oraz "Planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego".

 •  NR 50.IV/11 z dnia 2011-12-02  udostępniono: 2011-12-02
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko referenta w Referacie Budżetu Powiatu

 •  NR 48.IV/11 z dnia 2011-11-23  udostępniono: 2011-11-23
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania określającej zasady i procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

 •  NR 47.IV/11 z dnia 2011-11-21  udostępniono: 2011-11-21
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

 •  NR 46.IV/11 z dnia 2011-11-17  udostępniono: 2011-11-17
w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji, przekwalifikowania oraz wybrakowania sprzętu obrony cywilnej.

 •  NR 45.IV/11 z dnia 2011-11-03  udostępniono: 2011-11-03
w sprawie powołania Zespołu do opracowania Programu opieki nad zabytkami

 •  NR 44.IV/11 z dnia 2011-10-12  udostępniono: 2011-10-12
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym

 •  NR 43.IV/11 z dnia 2011-10-11  udostępniono: 2011-10-11
w sprawie powołania komisji likwidacyjnej

 •  NR 42.IV/11 z dnia 2011-09-23  udostępniono: 2011-09-23
w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bolesławcu

 •  NR 41.IV/11 z dnia 2011-09-20  udostępniono: 2011-09-20
w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bolesławcu

 •  NR 40.IV/11 z dnia 2011-09-21  udostępniono: 2011-09-21
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Bolesławieckiego z dnia 21.03.2011 r. nr 21.IV/2011 i ustalenia stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy, używanego w celu odbycia podróży służbowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

 •  NR 38.IV/11 z dnia 2011-09-13  udostępniono: 2011-09-13
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Bolesławieckiego

 •  NR 37.IV/11 z dnia 2011-09-06  udostępniono: 2011-09-06
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2006 Starosty Bolesławieckiego z dnia 13 lipca 2006 r, w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001, powołania Pełnomocnika ds. SZJ, liderów procesów i Zespołu Pilotażowego przygotowującego wdrożenie SZJ.

 •  NR 36.IV/11 z dnia 2011-09-06  udostępniono: 2011-09-06
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4JII/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,

 •  NR 35.IV/11 z dnia 2011-08-19  udostępniono: 2011-08-19
w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bolesławcu

 •  NR 34.IV/11 z dnia 2011-08-16  udostępniono: 2011-08-16
w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Mercedes-Benz 290 GD 461 2.9

 •  NR 31.IV/11 z dnia 2011-07-05  udostępniono: 2011-07-15
w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu

 •  NR 30.IV/11 z dnia 2011-06-20  udostępniono: 2011-06-20
w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki SKODA OCTAYIA nr rej. DBL HE99

 •  NR 29.IV/11 z dnia 2011-06-17  udostępniono: 2011-06-17
w sprawie wprowadzenia regulaminu aukcji na zbycie środków trwałych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu w drodze licytacji w trybie art. 70 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, - kodeks cywilny (Dz.U64.16.93 z poźn. zmian.)

 •  NR 28.IV/11 z dnia 2011-06-13  udostępniono: 2011-06-13
w sprawie zmiany zarządzenia nr 26.IV/11 Starosty Bolesławieckiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim

 •  NR 27.IV/11 z dnia 2011-05-30  udostępniono: 2011-05-30
w sprawie powołania zespołu doradczo - opiniującego ds, przygotowania dokumentacji związanej z postępowaniami prowadzonymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

 •  NR 26.IV/11 z dnia 2011-05-30  udostępniono: 2011-05-30
sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bolesławieckim

 •  NR 25.IV/11 z dnia 2011-05-19  udostępniono: 2011-05-19
w sprawie powołania komisji w celu oceny i likwidacji materiałów geodezyjnych i kartograficznych powiatowego zasobu geodezyjnego.

 •  NR 24.IV/11 z dnia 2011-04-28  udostępniono: 2011-04-28
w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Bolesławieckim na lata 2008 -2015


1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15|
liczba znalezionych dokumentów - 374 na - 15 stronach
Archiwum
• 1998-2002 - pierwsza kadencja• 2002-2006 - druga kadencja• 2006-2010 - trzecia kadencja

www.powiatboleslawiecki.pl

© Powiat Bolesławiecki 2003-2010
Data powstania serwisu: 2003-08-11
Data ostatniej zmiany w serwisie: 2019-10-15
Data ostatniej aktualizacji bazy: 2017-11-15

Licznik odwiedzin:

odtwarzanie danych