Informacje
REJESTR DOKUMENTÓW

 •  Struktura Starostwa z dnia 2011-02-24  udostępniono: 2011-02-24
Schemat organizacyjny

 •  UCHWAŁA NR XIII/96/11 z dnia 2012-01-19  udostępniono: 2012-01-19
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Powiatu Rady Powiatu Bolesławieckiego w roku 2011

 •  UCHWAŁA NR XIII/95/11 z dnia 2012-01-19  udostępniono: 2012-01-19
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Bolesławieckiego w roku 2011

 •  UCHWAŁA NR XIII/94/11 z dnia 2012-01-19  udostępniono: 2012-01-19
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych Rady Powiatu Bolesławieckiego w roku 2011

 •  UCHWAŁA NR XIII/93/11 z dnia 2012-01-19  udostępniono: 2012-01-19
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Bolesławieckiego w roku 2011

 •  UCHWAŁA NR XIII/92/11 z dnia 2012-01-19  udostępniono: 2012-01-19
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Bolesławieckiego w roku 2011

 •  UCHWAŁA NR XIII/91/11 z dnia 2012-01-19  udostępniono: 2012-01-19
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego w roku 2011

 •  UCHWAŁA NR XIII/90/11 z dnia 2012-01-19  udostępniono: 2012-01-19
w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 przez Starostę Bolesławieckiego

 •  UCHWAŁA NR XII/89/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Powiatu Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2012

 •  UCHWAŁA NR XII/88/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2012

 •  UCHWAŁA NR XII/87/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2012

 •  UCHWAŁA NR XII/86/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2012

 •  UCHWAŁA NR XII/85/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2012

 •  UCHWAŁA NR XII/84/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2012

 •  UCHWAŁA NR XII/83/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie ramowego planu pracy Rady Powiatu Bolesławieckiego na rok 2012

 •  UCHWAŁA NR XII/82/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/ll Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2011

 •  UCHWAŁA NR XII/81/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie zobowiązania Przewodniczącego Rady Powiatu do opracowania i ogłoszenia jednolitych tekstów uchwal

 •  UCHWAŁA NR XII/80/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

 •  UCHWAŁA NR XII/79/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie budżetu powiatu na rok 2012

 •  UCHWAŁA NR XII/78/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bolesławieckiego na lata 2012 - 2024

 •  UCHWAŁA NR XII/77/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

 •  UCHWAŁA NR XII/76/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bolesławieckiego na lata 2011 - 2024

 •  UCHWAŁA NR XI/75/11 z dnia 2011-11-24  udostępniono: 2011-11-24
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/212/10 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych, niepublicznych szkól, ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 •  UCHWAŁA NR XI/74/11 z dnia 2011-11-24  udostępniono: 2011-11-24
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/212/10 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych szkół, ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 •  UCHWAŁA NR XI/73/11 z dnia 2011-11-24  udostępniono: 2011-11-24
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXHI/180/09 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bolesławieckiego


1 | 2| 3| 4|
liczba znalezionych dokumentów - 97 na - 4 stronach
Archiwum
• 1998-2002 - pierwsza kadencja• 2002-2006 - druga kadencja• 2006-2010 - trzecia kadencja

www.powiatboleslawiecki.pl

© Powiat Bolesławiecki 2003-2010
Data powstania serwisu: 2003-08-11
Data ostatniej zmiany w serwisie: 2019-10-15
Data ostatniej aktualizacji bazy: 2017-11-15

Licznik odwiedzin:

odtwarzanie danych