Informacje
REJESTR DOKUMENTÓW

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 101/12 z dnia 2012-01-05  udostępniono: 2012-01-05
w sprawie podziału planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2012 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej, planu dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych powiatu, planu finansowego Starostwa Powiatowego, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także planu dochodów i wydatków jednostek realizujących programy i projekty współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 100/11 z dnia 2011-12-29  udostępniono: 2011-12-29
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Prezesowi Zarządu Spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 99/11 z dnia 2011-12-29  udostępniono: 2011-12-29
w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 98/11 z dnia 2011-12-29  udostępniono: 2011-12-29
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2012 roku w zakresie upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 97/11 z dnia 2011-12-29  udostępniono: 2011-12-29
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 96/11 z dnia 2011-12-22  udostępniono: 2011-12-22
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i ustalenia regulaminu jej pracy

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 95/11 z dnia 2011-12-14  udostępniono: 2011-12-14
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 94/11 z dnia 2011-12-12  udostępniono: 2011-12-12
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 93/11 z dnia 2011-12-12  udostępniono: 2011-12-12
w sprawie opinii w przedmiocie pozbawienia kategorii dróg powiatowych przebiegających na terenie Powiatu Żagańskiego

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 92/11 z dnia 2011-12-01  udostępniono: 2011-12-01
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 91/11 z dnia 2011-12-01  udostępniono: 2011-12-01
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 90/11 z dnia 2011-11-24  udostępniono: 2011-11-10
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 89/11 z dnia 2011-11-16  udostępniono: 2011-11-10
w sprawie upoważnienia Członków Zarządu Powiatu Bolesławieckiego do dokonania czynności prawnych

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 88/11 z dnia 2011-11-10  udostępniono: 2011-11-10
w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 87/11 z dnia 2011-11-10  udostępniono: 2011-11-10
w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 86/11 z dnia 2011-11-10  udostępniono: 2011-11-10
w sprawie ustalania wysokosci swiadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycicli korzystajacych z opieki zdrowotnej, wyplacanych z budzetu Powiatu Boleslawieckiego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 85/11 z dnia 2011-11-10  udostępniono: 2011-11-10
w sprawie zmian w budzecie powiatu na 2011 r.

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 84/11 z dnia 2011-11-03  udostępniono: 2011-11-03
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej powiatu bolesławieckiego na 2012 rok

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 83/11 z dnia 2011-11-03  udostępniono: 2011-11-03
w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bolesławieckiego na lata 2012 - 2024

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 82/11 z dnia 2011-10-28  udostępniono: 2011-10-28
w sprawie wyboru podmiotu do badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 81/11 z dnia 2011-10-28  udostępniono: 2011-10-28
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Powiatu Bolesławieckiego upoważnienia do uczestniczenia i głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Bolesławcu

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 80/11 z dnia 2011-10-28  udostępniono: 2011-10-28
w sprawie zmiany uchwały Nr 78/11 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia listy uczniów w cełu przyznania stypendium Starosty Bolesławieckiego za wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy w olimpiadach i turniejach w roku szkolnym 2010/2011, a także listy uczniów szkól ponadgimnazjalnych i absolwentów w celu przyznania nagrody Starosty Bolesławieckiego

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 79/11 z dnia 2011-10-28  udostępniono: 2011-10-28
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 78/11 z dnia 2011-09-29  udostępniono: 2011-10-12
w sprawie ustalenia listy uczniów w celu przyznania stypendium Starosty Bolesławieckiego za wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy w olimpiadach i turniejach w roku szkolnym 2010/2011, a także listy uczniów szkól ponadgimnazjalnychi absolwentów w celu przyznania nagrody Starosty Bolesławieckiego

 •  UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU NR 77/11 z dnia 2011-09-29  udostępniono: 2011-09-29
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego do opracowania i realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego


1 | 2| 3| 4|
liczba znalezionych dokumentów - 100 na - 4 stronach
Archiwum
• 1998-2002 - pierwsza kadencja• 2002-2006 - druga kadencja• 2006-2010 - trzecia kadencja

www.powiatboleslawiecki.pl

© Powiat Bolesławiecki 2003-2010
Data powstania serwisu: 2003-08-11
Data ostatniej zmiany w serwisie: 2019-10-15
Data ostatniej aktualizacji bazy: 2017-11-15

Licznik odwiedzin:

odtwarzanie danych